video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 20: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

Cộng hai số nguyên cùng dấu

1. Cộng hai số nguyên dương
Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.

2. Cộng hai số nguyên âm
Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “ – “ trước kết quả.

3. Bài tập vận dụng
Vận dụng kiến thức đã học để làm một số bài tập.

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 21: Cộng hai số nguyên khác dấu
Thời lượng: 9 phút 12 giây
Bài học tiếp