video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 25: Quy tắc chuyển vế
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tính chất của đẳng thức
Quy tắc chuyển vế
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Quy tắc chuyển vế
 
1. Tính chất của đẳng thức
- Nếu a = b thì a + c = b + c
- Nếu a + c= b + c thì a = b
- Nếu a = b thì b= a
 
2. Quy tắc chuyển vế
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" thành dấu "- " và dấu "-"  thành dấu "+"
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 24: Quy tắc dấu ngoặc
Thời lượng: 11 phút 13 giây
Bài học tiếp