video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 24: Quy tắc dấu ngoặc
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc dấu ngoặc
Tổng đại số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Quy tắc dấu ngoặc

1. Quy tắc dấu ngoặc
• Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“ đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc: dấu “+” thành dấu “ - “ và dấu “-“ thành dấu “+”. 
• Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên

2. Tổng đại số
Trong một tổng đại số, ta có thể:
• Thay đổi tuỳ ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.
• Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tuỳ ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu “-“ thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 23: Phép trừ hai số nguyên
Thời lượng: 10 phút 29 giây
Bài học tiếp