video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 23: Phép trừ hai số nguyên
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Hiệu của hai số nguyên
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Phép trừ hai số nguyên

1. Hiệu của hai số nguyên
Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.
a  -  b  =  a  +  (-b)

2. Bài tập vận dụng
Vận dụng quy tắc trừ hai số nguyên để làm một số bài tập.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp