video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 22: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tính chất giao hoán
Tính chất kết hợp
Cộng với số 0
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

Tính chất của phép cộng các số nguyên

1.Tính chất giao hoán
   a   +   b   =  b   +  a

2. Tính chất kết hợp
   (a + b) + c = a + (b + c)

3. Cộng với số 0
    a  +  0  =  0  +  a  =  a

4. Cộng với số đối
    a  +   (-a)  =  0

 

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 21: Cộng hai số nguyên khác dấu
Thời lượng: 9 phút 12 giây
Bài học tiếp