Cách ghi số tự nhiên (phần 1)

video bài giảng icon play video

Cách ghi số tự nhiên (phần 2)

video bài giảng icon play video
Bấm vào đây để đăng ký mua thẻ VIP
Chỉ với 180.000đ / năm
được học không giới hạn tất cả các bài, tất cả các môn và các lớp
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 2: Cách ghi số tự nhiên
Tóm tắt bài học
1. Ví dụ minh họa chữ số cổ xưa
2. Ghi số tự nhiên trong hệ thập phân
Mỗi số tự nhiên được viết thành một dãy chữ số lấy trong 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 (quy ước chữ số đầu tiên bên trái phải khác 0).
Vị trí các chữ số gọi là hàng. Cứ 10 đơn vị của một hàng thì bằng một đơn vị của hàng liền trước.
Mỗi số tự nhiên bằng tổng giá trị các chữ số của nó.
3. Số La Mã không quá 30
Sử dụng các chữ số I, V, X (tương ứng 1, 5, 10)
Kết hợp cùng cụm chữ số IV, IX (tương ứng 4, 9) là các thành phần viết lên số La Mã. Giá trị của các thành phần không thay đổi dù đứng ở vị trí nào.
Mỗi số La Mã có giá trị bằng tổng giá trị của các thành phần viết nên nó.
4. Bài tập vận dụng
5. Mở rộng bài học
a) Hệ La Mã
b) Ghi số trong hệ nhị phân
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 1: Tập hợp
Thời lượng: 25 phút 2 giây
Bài học tiếp