video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
Tóm tắt bài học
Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
1. Trên tia số gốc O, điểm biểu diễn số a (điểm a) là điểm nằm cách gốc O một khoảng bằng a (đơn vị).
2. Trong hai số tự nhiên khác nhau, luôn có một số nhỏ hơn số kia. Trên tia số nằm ngang, điểm biểu diễn số nhỏ hơn thì nằm bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn.
Mỗi số tự nhiên có đúng một số liền sau.
3. Tính chất bắc cầu: Cho a, b, c thuộc N, ta có:
- Nếu a < b và b < c thì a < c
- Nếu a ≤ b và b ≤ c thì a ≤ c 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 2: Cách ghi số tự nhiên
Thời lượng: 25 phút 54 giây
Bài học tiếp
Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
Thời lượng: 30 phút 19 giây