Phép cộng và phép trừ số tự nhiên (phần 1)

video bài giảng icon play video

Phép cộng và phép trừ số tự nhiên (phần 2)

video bài giảng icon play video
Bấm vào đây để đăng ký mua thẻ VIP
Chỉ với 180.000đ / năm
được học không giới hạn tất cả các bài, tất cả các môn và các lớp
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
Tóm tắt bài học
Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
1. Phép cộng  
        a      +        b              =  c
(Số hạng)   (Số hạng)          (Tổng)
- T/c giao hoán: a + b = b + a
- T/c kết hợp:     (a + b) + c = a + (b + c)
2. Phép trừ
        a        -      b      =    c
(Số bị trừ)   (Số trừ)     (Hiệu)
- Trong tập hợp số tự nhiên, phép trừ a - b chỉ thực hiện được khi a ≥ b
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên
Thời lượng: 28 phút 38 giây