Phép nhân và phép chia số tự nhiên (phần 1)

video bài giảng icon play video

Phép nhân và phép chia số tự nhiên (phần 2)

video bài giảng icon play video
Bấm vào đây để đăng ký mua thẻ VIP
Chỉ với 180.000đ / năm
được học không giới hạn tất cả các bài, tất cả các môn và các lớp
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên
Tóm tắt bài học
1. Phép nhân 
        a        x         b       =      c
(Thừa số)      (Thừa số)     (Tích)
- Tính chất giao hoán: ab = ba
- Tính chất kết hợp:   (ab)c = a(bc)
- Tính chất phân phối: a(b + c) = ab + ac
2. Phép chia
a = b.q + r  (0 ≤ r < b; a,b ϵ N)
- Nếu r = 0 thì a : b = q là phép chia hết.
- Nếu r ≠ 0 thì a : b = q (dư r) là phép chia có dư, r < b
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
Thời lượng: 30 phút 19 giây
Bài học tiếp
Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
Thời lượng: 25 phút 29 giây