Lũy thừa với số mũ tự nhiên (phần 1)

video bài giảng icon play video

Lũy thừa với số mũ tự nhiên (phần 2)

video bài giảng icon play video
Bấm vào đây để đăng ký mua thẻ VIP
Chỉ với 180.000đ / năm
được học không giới hạn tất cả các bài, tất cả các môn và các lớp
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
Tóm tắt bài học
1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên
Lũy thừa bậc n của số tự nhiên a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng \(a\):
\(a^n= a .a .a….a (n \in N)\)
         (\(n\) thừa số \(a\))
2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, giữ nguyên cơ số và công các số mũ
\(a^m.a^n= a^{m+ n}\)
3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của số bị chia trừ số mũ của số chia
\(a^m : a^n= a^{m- n} (a≠0,m≥n)\)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên
Thời lượng: 28 phút 38 giây
Bài học tiếp
Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính
Thời lượng: 14 phút 17 giây