video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính
Tóm tắt bài học
1. Biểu thức không có ngoặc
               Lũy thừa => Nhân (chia) => Cộng (trừ)
2. Biểu thức có ngoặc 
Thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau
( ) => [ ] => { }
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
Thời lượng: 25 phút 29 giây
Bài học tiếp
Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất
Thời lượng: 29 phút 40 giây