video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 10: Số nguyên tố
Tóm tắt bài học
1. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
2. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
3. Mọi hợp số đều có thể phân tích ra thừa số nguyên tố.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 9: Dấu hiệu chia hết
Thời lượng: 28 phút 58 giây
Bài học tiếp
Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất
Thời lượng: 31 phút 28 giây