Ước chung. Ước chung lớn nhất (phần 1)

video bài giảng icon play video

Ước chung. Ước chung lớn nhất (phần 2)

video bài giảng icon play video
Bấm vào đây để đăng ký mua thẻ VIP
Chỉ với 180.000đ / năm
được học không giới hạn tất cả các bài, tất cả các môn và các lớp
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất
Tóm tắt bài học
1. ƯC của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.
2. ƯCLN của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong các ước chung cúa các số đó.
3. Cách tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1
- B1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
- B2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung
- B3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Tích đó là ƯCLN cần tìm
4. Để tìm ƯC của hai hay nhiều số, ta tìm ƯCLN của các số đó rồi tìm ước của ƯCLN đó
5. Vận dụng ƯCLN để rút gọn về phân số tối giản
Ta rút gọn phân số bằng cách chia cả tử và mẫu của phân số đó cho một ước chung khác 1 (nếu có)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 10: Số nguyên tố
Thời lượng: 24 phút 5 giây
Bài học tiếp
Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
Thời lượng: 32 phút 2 giây