Bội chung. Bội chung nhỏ nhất (phần 1)

video bài giảng icon play video

Bội chung. Bội chung nhỏ nhất (phần 2)

video bài giảng icon play video
Bấm vào đây để đăng ký mua thẻ VIP
Chỉ với 180.000đ / năm
được học không giới hạn tất cả các bài, tất cả các môn và các lớp
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
Tóm tắt bài học
1.Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.
2. Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất (khác 0) trong tập hợp các bội chung của các số đó.
3. CÁCH TÌM BCNN
Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN cần tìm.
4. Để tìm BC của hai hay nhiều số, ta tìm BCNN của các số đó rồi tìm bội của BCNN đó.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất
Thời lượng: 31 phút 28 giây
Bài học tiếp
Bài 13: Tập hợp các số nguyên
Thời lượng: 33 phút 28 giây