Tập hợp các số nguyên (phần 1)

video bài giảng icon play video

Tập hợp các số nguyên (phần 2)

video bài giảng icon play video
Bấm vào đây để đăng ký mua thẻ VIP
Chỉ với 180.000đ / năm
được học không giới hạn tất cả các bài, tất cả các môn và các lớp
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 13: Tập hợp các số nguyên
Tóm tắt bài học
1. Làm quen với số nguyên âm
Các số tự nhiên (khác 0) 1; 2; 3; ... gọi là các số nguyên dương
Các số -1; -2; -3; ... gọi là các số nguyên âm
Tập hợp Z (gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương) gọi là tập hợp số nguyên   Z = {...; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; ...}
2. Trục số
Chiều từ trái sang phải từ số 0 là chiều dương, chiều ngược lại là chiều âm.
Điểm biểu diễn số nguyên a gọi là điểm a.
Trên trục số, nếu điểm a nằm trước điểm b thì số a nhỏ hơn số b, kí hiệu a < b
3. So sánh hai số nguyên
-   Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0, do đó nhỏ hơn mọi số nguyên dương.
Nếu a, b là hai số nguyên dương và a > b thì -a < -b
Lưu ý: 
   Kí hiệu a ≤ b có nghĩa là “a < b hoặc a = b” 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
Thời lượng: 32 phút 2 giây
Bài học tiếp
Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên
Thời lượng: 46 phút 54 giây