Phép cộng và phép trừ số nguyên (phần 1)

video bài giảng icon play video

Phép cộng và phép trừ số nguyên (phần 2)

video bài giảng icon play video
Bấm vào đây để đăng ký mua thẻ VIP
Chỉ với 180.000đ / năm
được học không giới hạn tất cả các bài, tất cả các môn và các lớp
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên
Tóm tắt bài học
1. Quy tắc cộng hai số nguyên âm
- Muốn cộng hai số nguyên âm, ta 
cộng phần số tự nhiên của chúng với nhau rồi đặt dấu “-” trước kết quả.
- Lưu ý:  Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
Chú ý: 
- Quy ước số đối của 0 là chính nó.
- Tổng của hai số đối nhau bằng 0.
- Kí hiệu: 
+ Số đối của số nguyên a là –a
+ Số đối của –a là – (–a) = a 
2. Quy tắc cộng 2 số nguyên khác dấu
- Hai số nguyên đối nhau thì có tổng bằng 0.
- Muốn cộng hai số nguyên khác dấu 
(không đối nhau) ta tìm hiệu hai phần số tự nhiên của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn.
3.Tính chất của phép cộng
- Giao hoán: a + b = b + a
- Kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)
- Cộng với 0: a + 0 = 0 + a = a
- Lưu ý: Tổng của nhiều số nguyên tương tự như số tự nhiên.
4. Quy tắc trừ hai số nguyên
- Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b
        a - b = a + (-b)
Lưu ý: Nếu b + x = a thì x = a – b
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 13: Tập hợp các số nguyên
Thời lượng: 33 phút 28 giây
Bài học tiếp
Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc
Thời lượng: 34 phút 56 giây