Quy tắc dấu ngoặc (phần 1)

video bài giảng icon play video

Quy tắc dấu ngoặc (phần 2)

video bài giảng icon play video
Bấm vào đây để đăng ký mua thẻ VIP
Chỉ với 180.000đ / năm
được học không giới hạn tất cả các bài, tất cả các môn và các lớp
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc
Tóm tắt bài học
1. Dãy tính chỉ gồm phép cộng và phép trừ cũng gọi là một tổng  (hay tổng đại số).
2. Khi bỏ dấu ngoặc:
- Giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc nếu trước dấu ngoặc có dấu “+”
- Đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc nếu trước dấu ngoặc có dấu “-”
3. Trong một tổng nhiều số hạng, ta có thể:
- Thay đổi tùy ý vị trí của các số hạng kèm theo dấu của chúng.
- Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên
Thời lượng: 46 phút 54 giây
Bài học tiếp
Bài 16: Phép nhân số nguyên
Thời lượng: 21 phút 46 giây