video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 16: Phép nhân số nguyên
Tóm tắt bài học
1. Quy tắc nhân hai số nguyên
m, n ∈ N* thì  m.(-n) = (-n).m = -(m.n)
m, n ∈N* thì  (-m).(-n) = (-n).(-m) = m.n
Tích của một số nguyên với 0 luôn bằng 0
a . 0 = 0 . a = 0
2. Tính chất của phép nhân
- Giao hoán:   a . b = b . a
- Kết hợp:   a . (b . c) = (a . b) . c
- Phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 
a . (b + c) = a . b + a . c
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc
Thời lượng: 34 phút 56 giây
Bài học tiếp
Bài 17: Ước và bội của một số nguyên
Thời lượng: 19 phút 13 giây