Dấu hiệu chia hết (phần 1)

video bài giảng icon play video

Dấu hiệu chia hết (phần 2)

video bài giảng icon play video
Bấm vào đây để đăng ký mua thẻ VIP
Chỉ với 180.000đ / năm
được học không giới hạn tất cả các bài, tất cả các môn và các lớp
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 9: Dấu hiệu chia hết
Tóm tắt bài học
1. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 
- Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 (mọi số chẵn)  thì chia hết cho 2, chỉ những số đó mới chia hết cho 2.
- Các số có chữ số tận cùng là 0, 5 thì chia hết cho 5, chỉ những số đó mới chia hết cho 5.
2. Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3
- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9, và chỉ những số đó mới chia hết cho 9
- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3, chỉ những số đó mới chia hết cho 3
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất
Thời lượng: 29 phút 40 giây
Bài học tiếp
Bài 10: Số nguyên tố
Thời lượng: 24 phút 5 giây