Hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều (phần 1)

video bài giảng icon play video

Hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều (phần 2)

video bài giảng icon play video
Bấm vào đây để đăng ký mua thẻ VIP
Chỉ với 180.000đ / năm
được học không giới hạn tất cả các bài, tất cả các môn và các lớp
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 18: Hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều
Tóm tắt bài học
1. Trong tam giác đều, có:
    3 cạnh bằng nhau.
    3 góc bằng nhau và bằng \(60^0\).
2. Trong hình vuông, có:
    4 cạnh bằng nhau.
    4 góc bằng nhau và bằng \(90^0\) . 
    2 đường chéo bằng nhau.
3. Hình lục giác đều, có:
   6 cạnh bằng nhau.
   6 góc bằng nhau và  mỗi góc bằng \(120^0\)
   3 đường chéo chính bằng nhau.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 17: Ước và bội của một số nguyên
Thời lượng: 19 phút 13 giây
Bài học tiếp