Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân (phần 1)

video bài giảng icon play video

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân (phần 2)

video bài giảng icon play video
Bấm vào đây để đăng ký mua thẻ VIP
Chỉ với 180.000đ / năm
được học không giới hạn tất cả các bài, tất cả các môn và các lớp
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
Tóm tắt bài học
1. Trong hình chữ nhật, có:
     4 góc bằng nhau và bằng \(90^0\)
     Các cạnh đối bằng nhau.
     Hai đường chéo bằng nhau.
2. Trong hình thoi, có:
     4 cạnh bằng nhau
     2 đường chéo vuông góc với nhau
     Các cạnh đối song song với nhau
     Các góc đối bằng nhau.
3. Trong hình bình hành, có:
     Các cạnh đối bằng nhau.2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
     Các góc đối bằng nhau.
     Các cạnh đối song song với nhau.
4. Trong hình thang cân, có:
     Hai cạnh bên bằng nhau
     Hai đường chéo bằng nhau.
     Hai cạnh đáy song song với nhau.
     Hai góc kề một đáy bằng nhau.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp