video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6 - Sách kết nối tri thức) Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học
Tóm tắt bài học
1. Chu vi và diện tích của hình vuông
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title> a C = 4.a S = a.a
2. Chu vi và diện tích của hình chữ nhật có độ dài cạnh là a, b

<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title> b a C = (a+b).2 S = a.b
3. Chu vi và diện tích của hình thang 
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title> a b c d h
C = a + b + c + d
\(S = \dfrac{(a + b).h}{2}\) 
(h: chiều cao, a và b là độ dài 2 đáy)
4. Chu vi và diện tích của hình bình hành
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title> a b h
C = (a +b).2 
S = a . h 
(h: chiều cao, a và b là độ dài 2 cạnh kề nhau)
5. Chu vi và diện tích của hình thoi
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title> m a b
C = 4.m
\(S = \dfrac{a.b}{2}\)
m: độ dài cạnh hình thoi.
a, b là độ dài hai đường chéo. 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 21: Hình có trục đối xứng
Thời lượng: 28 phút 14 giây