video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 21: Hình có trục đối xứng
Tóm tắt bài học
Hình có trục đối xứng
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title> d d
Có một đường thẳng d chia một hình thành 2 phần mà nếu gấp hình đó theo đường thẳng d thì hai phần đó chồng khít  lên nhau.
- Hình đó gọi là hình có trục đối xứng
- Đường thẳng d là trục đối xứng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 22: Hình có tâm đối xứng
Thời lượng: 18 phút 9 giây