video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 22: Hình có tâm đối xứng
Tóm tắt bài học
Hình có tâm đối xứng
 
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title>
Hình tròn, hình chong chóng 2 cánh, chong chóng 4 cánh đều có chung đặc điểm: Có một điểm O, và khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình mới thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).
Các hình như vậy gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.
- Tâm đối xứng của hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật là giao điểm của 2 đường chéo.
- Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của các đường chéo chính.
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 21: Hình có trục đối xứng
Thời lượng: 28 phút 14 giây
Bài học tiếp
Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
Thời lượng: 35 phút 10 giây