video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số
Tóm tắt bài học
1. Phép cộng hai phân số
Cộng hai phân số cùng mẫu có tử và mẫu là các số nguyên 
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu
\(\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{a+b}{m}\) (\(m \neq 0\))
 
Cộng hai phân số không cùng mẫu:
Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.
2. Tính chất phép cộng phân số
- Giao hoán: 
\(\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{c}{d} + \dfrac{a}{b}\)
 
- Kết hợp:
\( (\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d}) + \dfrac{e}{f} = \dfrac{a}{b} + (\dfrac{c}{d} + \dfrac{e}{f})\)
 
- Cộng với 0:
\( \dfrac{a}{b} + 0 = \dfrac{a}{b}\)
 
3. Phép trừ hai phân số
- Muốn trừ hai phân số cùng mẫu, lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu.
\(\dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{a-b}{m}\) (\(m \neq 0\))
 
- Muốn trừ hai phân số khác mẫu, ta quy đồng mẫu hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương
Thời lượng: 29 phút 13 giây
Bài học tiếp
Bài 26: Phép nhân và Phép chia phân số
Thời lượng: 29 phút 32 giây