video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6 - Sách kết nối tri thức) Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương
Tóm tắt bài học
1. So sánh phân số
Để quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số có mẫu dương, ta làm như sau:
- Tìm một bội chung (thường là BCNN) của các mẫu để làm mẫu chung.
- Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu.
- Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
So sánh hai phân số cùng mẫu
Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.
So sánh hai phân số không cùng mẫu
Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: 
Phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.
2. Hỗn số dương
Với một phân số lớn hơn 1, ta có thể viết chúng thành tổng của một số tự nhiên và một phân số bé hơn 1 rồi ghép chúng lại với nhau. 
Cách viết đó tạo thành hỗn số dương.
\(\dfrac{a}{b} = k\dfrac{a'}{b'}\)  với \(k\) : là phân nguyên, \(\dfrac{a'}{b'}\) là phần phân số
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
Thời lượng: 35 phút 10 giây
Bài học tiếp
Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số
Thời lượng: 27 phút 8 giây