video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 27: Hai bài toán về phân số
Tóm tắt bài học
1. Bài toán 1: tìm giá trị phân số của một số cho trước
1.1. Quy tắc
Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số \(a\) cho trước, ta lấy:
\(a.\dfrac{m}{n}\) (\(m,n \in N, n \in N^*\))
1.2. Áp dụng
2. Bài toán 2: tìm một số biết giá trị phân số của nó
2.1. Quy tắc
Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng \(a\), ta lấy:
\(a:\dfrac{m}{n}\) (\(m,n \in N^*\))
2.2. Áp dụng
3. Luyện tập
4. Vận dụng
5. Tóm tắt bài học
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 26: Phép nhân và Phép chia phân số
Thời lượng: 29 phút 32 giây
Bài học tiếp
Bài 28: Số thập phân
Thời lượng: 25 phút 0 giây