video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6 - Sách kết nối tri thức) Bài 28: Số thập phân
Tóm tắt bài học
1. Phân số thập phân và số thập phân
Mọi phân số thập phân đều viết được dưới dạng số thập phân và ngược lại.
Số thập phân a có số đối là -a
Mỗi số thập phân đều gồm:
- Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy (,)
- Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.
2. So sánh số thập phân
2.1. Cách so sánh
\(-a < 0 < a\)
Số thập phân âm nhỏ hơn 0 và nhỏ hơn số thập phân dương.
Nếu \(a, b\) là hai số thập phân dương và \(a > b\) thì \(- a < - b\)
2.2. Áp dụng
3. Luyện tập
4. Vận dụng
5. Tóm tắt bài học
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 27: Hai bài toán về phân số
Thời lượng: 20 phút 23 giây
Bài học tiếp
Bài 29: Tính toán với số thập phân
Thời lượng: 42 phút 45 giây