video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6 - Sách kết nối tri thức) Bài 30: Làm tròn và ước lượng
Tóm tắt bài học
1. Làm tròn số
1.1 Quy tắc làm tròn số thập phân dương
Để làm tròn một số thập phân dương đến một hàng nào đó (gọi là hàng làm tròn), ta làm như sau:
Đối với chữ số hàng làm tròn:
- Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;
- Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hoặc bằng 5.
Đối với các chữ số sau hàng làm tròn:
- Bỏ đi các chữ số nếu ở hàng thập phân;
- Thay bởi các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên.
1.2 Quy tắc làm tròn số thập phân âm
Để làm tròn một số thập phân âm ta chỉ cần làm tròn số đối của nó trước. 
Sau đó,  viết dấu “ – ” trước kết quả vừa tìm được.
2. Ước lượng
3. Luyện tập
4. Vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 29: Tính toán với số thập phân
Thời lượng: 42 phút 45 giây
Bài học tiếp