video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm
Tóm tắt bài học
1. Tỉ số và tỉ số phần trăm
Tỉ số của hai số \(a\)\(b\) tùy ý (\(b \neq 0\)) là thương của phép chia số \(a\) cho số \(b\)\(a:b\) hoặc \(\dfrac{a}{b}\)
chú ý:
Ta thường dùng tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm, viết là  \(\dfrac{a}{100}\) (kí hiệu: \(a\)%)
Tỉ số phần trăm của hai số \(a\)\(b\)\(\dfrac{a}{b}.100\)%
2. Hai bài toán về tỉ số phần trăm
Bài toán số 1: Tính giá trị phần trăm của một số cho trước
Muốn tìm \(m\)% của số \(a\), ta lấy: \(a.\dfrac{m}{100}\)
Bài toán số 2: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó
Muốn tìm một số khi biết \(m\)% của số số đó là \(b\), ta lấy: \(b : \dfrac{m}{100}\)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 30: Làm tròn và ước lượng
Thời lượng: 19 phút 36 giây
Bài học tiếp
Bài 32: Điểm và đường thẳng
Thời lượng: 14 phút 0 giây