video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 33: Điểm nằm giữa hai tia. Tia
Tóm tắt bài học
1. Điểm nằm giữa hai điểm
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title>
Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.
Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C.
Hai điểm A và C nằm khác phía đối với diểm B.
2. Tia
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title>
Điểm O nằm trên đường thẳng xy chia đường thẳng thành hai phần. Mỗi phần đó cùng với điểm O làm thành một tia gốc O. 
Tia Ox và tia Oy là hai tia đối nhau
(Tia Ox là tia đối của tia Oy ;    Tia Oy là tia đối của tia Ox)
Khi điểm B thuộc tia Am thì tia Am còn được gọi là tia AB. 
Điểm A là gốc của tia.
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title>
tia Am (hoặc tia AB) 
Đặc điểm chung hai tia đối nhau và trùng nhau
- Chung gốc
- Cùng nằm trên một đường thẳng
- Hai tia đối nhau nằm khác phía so với điểm gốc.
- Hai tia trùng nhau nằm cùng phía so với điểm gốc.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 32: Điểm và đường thẳng
Thời lượng: 14 phút 0 giây
Bài học tiếp
Bài 34: Độ dài đoạn thẳng
Thời lượng: 18 phút 27 giây