video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 5: Những hằng đăng thức đáng nhớ phần 3
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tổng hai lập phương
Hiệu hai lập phương
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Những hằng đăng thức đáng nhớ phần 3
 
1. Tổng hai lập phương
\(a^3+b^3=\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)\)
 
2. Hiệu hai lập phương
 
\(a^3-b^3=\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2\right)\)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 1: Tứ giác
Thời lượng: 11 phút 27 giây