video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử phần 1
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phương pháp đặt nhân tử chung
Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Phân tích đa thức thành nhân tử 
 
Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.
Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử (lưu ý với tính chất A = -(-A).
A.B = 0 khi A = 0 hoặc B = 0.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 1: Tứ giác
Thời lượng: 11 phút 27 giây