video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 6: Hình chữ nhật
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Định nghĩa
Tính chất
Dấu hiệu nhận biết
Áp dụng vào tam giác
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Định nghĩa:
Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.
Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành cũng là một hình
thang cân.

2. Tính chất
a) Hình chữ nhật là có tất cả các tính chất của hình bình hành và hình thang cân.
b) Định lí
Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

3. Dấu hiệu nhận biết
a) Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
b) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
c) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
d) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ
nhật.
 
4. Áp dụng vào tam giác
a) Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.
b)  Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Thời lượng: 12 phút 57 giây
Bài học tiếp
Bài 7: Hình thoi
Thời lượng: 9 phút 43 giây