video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 7: Hình thoi
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Định nghĩa
Tính chất
Dấu hiệu nhận biết
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Định nghĩa hình Thoi
Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
* Hình thoi cũng là một hình bình hành.
 
2. Tính chất của hình Thoi
Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành.
Định lí: Trong hình thoi: 
- Hai đường chéo vuông góc với nhau.
- Hai đường chéo là các đường phân giác các góc của hình thoi.
 
3. Dấu hiệu nhận biết
a) Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
b) Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi
c) Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
d) Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 8: Hình vuông
Thời lượng: 20 phút 5 giây