video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 12: Nhân chia các phân thức đại số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phép nhân các phân thức đại số
hép chia các phân thức
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Nhân chia các phân thức đại số
Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau:
\(\frac{A}{B}.\frac{C}{D} = \frac{A.C}{B.D}\)
Kết quả của phép nhân hai phân thức được gọi là tích. Ta thường viết tích dưới dạng thu gọn.
Phép nhân phân thức có các tính chất sau:
Tính chất giao hoán: 
\(\frac{A}{B}.\frac{C}{D} = \frac{C}{D}.\frac{A}{B}\)
Tính chất kết hợp:
\((\frac{A}{B}.\frac{C}{D}).\frac{E}{F} = \frac{A}{B}.(\frac{C}{D}.\frac{E}{F})\)
Phân phối đối với phép cộng: 
\(\frac{A}{B}.(\frac{C}{D} + \frac{E}{F}) = \frac{A}{B}.\frac{C}{D}+\frac{A}{B}.\frac{E}{F}\)
 
2. Phép chia các phân thức
Phân thức nghịch đảo: Hai phân thức gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.
Quy tắc: Muốn chia phân thức \(\frac{A}{B}\) cho phân thức \(\frac{C}{D}\) khác 0, ta nhân \(\frac{A}{B}\) với phân thức nghịch đảo của \(\frac{C}{D}\).
\(\frac{A}{B}:\frac{C}{D} = \frac{A}{B}.\frac{D}{C}\)

 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 8: Hình vuông
Thời lượng: 20 phút 5 giây