video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 13: Các bài toán liên quan đến biến đổi phân thức đại số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Biểu thức hữu tỉ
Biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức
Giá trị của phân thức
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Biểu thức hữu tỉ
Mỗi biểu thức trên đây là một phân thức hoặc biểu thị một dãy các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia trên những phân thức. Ta gọi những biểu thức như thế là những biểu thức hữu tỉ.
 
Biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức
Nhờ các quy tắc của các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức ta có thể biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức.
 
Giá trị của phân thức
Khi làm những bài toán liên quan đến giá trị của phân thức thì trước hết phải tìm điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0. Đó chính là điều kiện để giá trị của phân thức được xác định.
Nếu tại giá trị của biến mà giá trị của một phân thức được xác định thì phân thức ấy và phân thức rút gọn của nó có cùng một giá trị.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 12: Nhân chia các phân thức đại số
Thời lượng: 15 phút 18 giây
Bài học tiếp
Bài 8: Hình vuông
Thời lượng: 20 phút 5 giây