video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 12: Tính chất đường phân giác của tam giác
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Định lí
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Tính chất đường phân giác của tam giác
1. Định lí
Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.
2. Chú ý
Định lí vẫn đúng với đường phân giác của góc ngoài của tam giác 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp