video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Vẽ đường thẳng
Tên đường thẳng
Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Vẽ đường thẳng

- Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

2. Tên đường thẳng

- Vì đường thẳng được xác định bởi hai điểm nên ta còn lấy tên hai điểm đó để đặt tên cho đường thẳng

- Ta còn đặt tên bằng hai chữ cái thường, ví dụ đường thẳng xy hoặc yx

3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song

- Hai đường thẳng AB và AC chỉ có 1 điểm chung A. Ta nói chúng cắt nhau và A là giao điểm của hai đường thẳng đó.

- Hai đường thẳng không có điểm chung nào ta nói chúng song song với nhau.

4. Bài tập vận dụng

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Thời lượng: 18 phút 30 giây
Bài học tiếp
Bài 4: Tia
Thời lượng: 9 phút 59 giây