video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Nhận xét mở đầu
Dấu hiệu chia hết cho 2
Dấu hiệu chia hết cho 5
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Nhận xét mở đầu

Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5.

2.  Dấu hiệu chia hết cho 2

Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2

3. Dấu hiệu chia hết cho 5

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5

4. Bài tập vận dụng

 

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Thời lượng: 17 phút 20 giây
Bài học tiếp
Bài 4: Tia
Thời lượng: 9 phút 59 giây