video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 31: Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Khái niệm phân số
Phân số bằng nhau
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Khái niệm phân số
Tổng quát: Người ta gọi a/b với a, b ∈ Z, b ≠0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.
 
Định nghĩa phân số bằng nhau
Hai phân số \(\frac{a}{b}\)  và   \(\frac{c}{d}\)  gọi là bằng nhau nếu  a .d=b .c
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 8: Nửa mặt phẳng
Thời lượng: 8 phút 18 giây