video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 11: Tia phân giác của góc
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tia phân giác của góc
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Tia phân giác của một góc là gì?
Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.
2. Cách vẽ tia phân giác của một góc
3. Chú ý
Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 12: Đường tròn - Tam giác
Thời lượng: 9 phút 29 giây