video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ phần 1
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bình phương của một tổng
Bình phương của một hiệu
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Những hằng đẳng thức đáng nhớ phần 1
 
1. Bình phương của một tổng
\(\left(a+b\right)^2=a^2+2ab+b^2\)
 
2. Bình phương của một hiệu
 
\(\left(a-b\right)^2=a^2-2ab+b^2\)
 
3. Hiệu hai bình phương
 
\(a^2-b^2=\left(a+b\right)\left(a-b\right)\)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Thời lượng: 14 phút 35 giây
Bài học tiếp
Bài 1: Tứ giác
Thời lượng: 11 phút 27 giây