video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 15: Phương trình tích
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phương trình tích và cách giải
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Phương trình tích và cách giải
- Trong một tích, nếu có một thừa số bằng 0 thì tích đó bằng 0; ngược lại, nếu tích bằng 0 thì ít nhất một trong các thừa số của tích bằng 0.
- Cách giải phương trình tích có dạng A(x).B(x) = 0.
A(x).B(x) = 0 ⟺A(x) = 0 hoặc B(x) = 0
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 14: Phương trình bậc nhất một ẩn
Thời lượng: 24 phút 18 giây
Bài học tiếp
Bài 8: Hình vuông
Thời lượng: 20 phút 5 giây