video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 16: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tìm điều kiện xác định của một phương trình
Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
Điều kiện xác định của một phương trình chứa ẩn ở mẫu là tập hợp các giá trị của ẩn sao cho mẫu của phương trình khác 0.
 
2. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bước 1: Tìm tập xác định của phương trình
Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu
Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được
Bước 4: Kết luận. Trong các giá trị tìm được của ẩn ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 15: Phương trình tích
Thời lượng: 14 phút 43 giây
Bài học tiếp
Bài 8: Hình vuông
Thời lượng: 20 phút 5 giây